Admiraal Van Kinsbergenjaar 2019

Op 24 en 25 mei 2019 wordt er een bijzonder openluchtspektakel op en rond een deel van Elburger gracht opgevoerd. Voor onze leden beter bekend als de gracht waar we jaarlijks Klompjeszeilen. Als de voortekenen ons niet bedriegen wordt het iets speciaals, een unieke ervaring.

De 24e mei is het 200 jaar geleden dat Jan Hendrik van Kinsbergen overleden is en de Stichting 8081 grijpt dat feit aan om middels een openluchttoneelstuk ‘onze’ admiraal te eren. Jan Hendrik Van Kinsbergen heeft in Elburg gewoond en hij heeft veel voor de stad betekend.

De visserijvereniging neemt ook aan dit openluchtspektakel deel door het beschikbaar stellen van een drietal punters en de medewerking van een aantal leden. Immers wat is een admiraal zonder zijn flottielje. Afgelopen zaterdag de 11e mei werden de punters van onze vereniging in de gracht te water gelaten: de EB1 van de gebroeders Aan’t Goor, de EB22 van Freek Witter en de DS13 van Bertus Holstege. De toneelspelers die op de locatie bij het Neerlands Bergje aan het repeteren waren viel de mond open bij het aanschouwen van de vloot. Dankbaar werd de EB1 al bij de repetitie door de admiraal en de tsarina met haar hofdame betrokken.

Theme: Overlay by Kaira Visserijvereniging Elburg "Ons Belang"