Categoriearchief: Punterrace

Punterzeilen 2017

23 September was een prachtig zonnige dag. Er waren 6 punters ingeschreven voor de zeilwedstrijd.  Maar helaas was er geen wind. Daarom werd gekozen voor een alternatief van drie onderdelen.

  1. Een rondje om het eiland punteren of roeien. Oppassen, want op sommige plaatsen is het bijzonder ondiep.
  2. Vanaf het eiland zeilen naar de punt van de strekdam. Er was een zuchtje wind gekomen.
  3. Voortstuwing naar eigen keuze de haven in. Dat betekende eigenlijk voor iedereen roeien.

De einduitslag (de winnaar heeft de minste punten):

Punter Punten totaal
KU 12 4
EB 65 9
GH 30 11
EB 64 12
KP 22 13
RB 16

We feliciteren Johan en Antony!

Hans heeft ons verrast met Het Punterlied.

De punter vaart al eeuwen lang
geduldig door ons land
en schippert heel gemakkelijk
met wind of met de hand

Hupsa, ‘t zeil omhoog
‘t Spettert niet
en het zit zo fijn droog
roeispaan, punterstok en spriet:
Dat is Punterlied

Punterrace 2016

Dit jaar organiseert Visserijvereniging “Ons Belang” voor de 11e keer de Elburger Punterrace. Bij deze willen we u uitnodigen voor de wedstrijd op zaterdag 24 september.
De wedstrijd wordt ook dit jaar gehouden op het Drontermeer, en bestaat uit een aantal trajecten. (waaronder een verplicht zeiltraject)

De kosten voor deelname bedragen € 20 per persoon (dit is inclusief warme maaltijd).
Gezinsleden/vrienden die niet deelnemen aan de wedstrijd kunnen mee-eten. De kosten bedragen € 10,00 per persoon. Opgeven kan bij Bas van der Wielen: vanderwielen@kpnmail.nl

Programma

09.30 uur inschrijving in de Hellege (Botterwerf)
10.00 uur palaver
10.30 uur vertrek met de punters naar het wedstrijdgebied.
15.30-16.30 uur finish deelnemers
17.00 uur prijsuitreiking in de Hellege
17.30 uur afsluitend samen eten in de Hellege*

Let op: Niet opgegeven betekent dat er niet meegegeten kan worden.

Wedstrijdvoorwaarden

  1. het traject wordt motor loos afgelegd.
  2. alle voor een punter gebruikelijke vaarmethodes mogen worden gebruikt, behalve daar waar anders door de wedstrijdleiding aangegeven.
  3. op de trajecten volgt een finish met bijbehorende punten.
  4. de wedstrijd wordt gevaren volgens het BPR.
  5. deelname geschiedt geheel op eigen risico, de vereniging is niet aansprakelijk.

Het traject

Traject 1

Om 12.00 uur start het zeiltraject op het Drontermeer. Afhankelijk van de windsterkte wordt het aantal rondes bepaald. Na elke ronde wordt er gefinisht en als iedereen is gefinisht starten we weer voor een volgende ronde. Er wordt dus een aantal rondes gevaren waarbij elke ronde meetelt voor het klassement.

Traject 2

Om 15.00 uur eindsprint terug naar de finish in de haven. De finishlijn is ter hoogte van de botterwerf. Dit stuk mag er (op eigen risico) gezeild, geroeid of gejaagd worden.

We hopen er weer een gezellige dag van te maken!!