Excursie 8 februari (update)

Op zaterdagmiddag 8 februari organiseert “Ons belang” haar jaarlijkse excursie. We willen weer terug in de tijd en daarom gaan we dit jaar naar Kampen. Onder de bezielende leiding van Johan van Heerde gaan we een leuke en interessante middag hebben in die oude Hanzestad aan de IJssel.

Als we rond 2 uur in Kampen arriveren starten we eerst met koffie, daarna krijgen we een rondleiding over de werf en gaan we beleven hoe men destijds te werk ging in de timmerwerkplaats, de smederij en het naaiatelier. We bezoeken de expositieruimte, een middeleeuws vissershuisje en gaan De Kogge bewonderen.  Dit alles wordt aan elkaar gepraat door Johan van Heerde.  Om even bij te komen van al deze indrukken stoppen we tussendoor voor een broodje gerookte zalm. Tenslotte komt er ook nog een verteller met een mooi verhaal over het rijke maritieme verleden van Kampen.  Nadat we nog wat hebben gedronken zullen we rond 4 uur weer richting Elburg vertrekken. Dit hele mooie programma wordt jullie aangeboden voor slechts 10 euro.

Als we in Elburg zijn aangekomen organiseren we nog een uitgestelde nieuwjaarsborrel (de alcoholvrije januari maand van de secretaris zit er dan weer op) in de loods van Martin aan de Slenk. Hiervoor vragen we 5 euro.

Laat even weten of je mee wilt gaan en of je ook op de borrel komt. Hoe meer mensen er mee gaan hoe beter dus neem gerust vrienden of aanhang mee.

Met vriendelijke groet,
Bestuur “Ons Belang”

Thema:  Overlay door  Kaira · Visserijvereniging Elburg "Ons Belang"