De Geschiedenis

Een stukje geschiedenis; het was 1905 toen de kuilstrijd oplaaide, waardoor er in verschillende zuiderzeeplaatsen visserijverenigingen ontstonden als afdelingen van de Vereniging tot bevordering van de belangen van de Zuiderzeevisserij. Iedere plaats rond de voormalige Zuiderzee had zo haar eigen motieven. Harderwijk had als belangrijke reden het bevorderen van het visserij-onderwijs. Ook de voorstanders van de kuilvisserij organiseerden zich in de “Julianabond” met o.a. afdelingen in Volendam, Spakenburg en Vollenhove. In Kampen ontstond al in 1912 een rooms-katholieke visserijvereniging, belangrijke initiatiefnemer hier was dhr. Van Dijk. Vollenhove en Volendam volgden dit voorbeeld in 1918 en 1919. Deze katholieke verenigingen voegden zich later samen in de Sint-Petrusbond. Aan deze verenigingen werd een door de bisschop benoemde geestelijk adviseur toegevoegd. Ook de wet tot afsluiting van de Zuiderzee was een van de belangrijkste redenen tot het oprichten van de verenigingen. In Huizen en Kuinre waren de oprichters de burgemeester, in Volendam en Vollenhove de pastoor, in Marken de dominee en in Harderwijk de burgemeester samen met zeilmaker Lucas Groen. Op Urk werden in de jaren 30 een 3-tal verenigingen opgericht, dit omdat er verschillende belangen waren (visserij met zeilschepen IJsselmeer 1937) schepen met motor tot 20 pk (kleine kracht) in 1937 en IJsselmeervissers met mechanische kracht (boven 20 pk) in 1934. In 1914 werd in Elburg de visserijvereniging “Ons Belang” opgericht. Een belangrijke reden hiervoor was de oprichting van een visafslag. Initiatiefnemer was Hartog de Lange jzn eigenaar van een manufacturenwinkel. Als bijzondere bepaling werd vermeld dat dronkenschap als aanstootgevende levenswandel werd gezien

Op 22 maart 2007 (93 jaar na de eerste oprichtingsdatum) is Visserijvereniging Elburg “Ons Belang” nieuw leven ingeblazen. Het doel van de vereniging is het instandhouden en bevorderen van het zogenaamde “walvissen” met eikenhouten zeilscheepjes tot negen meter en het overdragen van kennis en vaardigheden ter instandhouding van de hoekwantvisserij.

In het bijzijn van notaris Megchelsen werden de statuten van de vereniging ondertekend door het bestuur, Rien Lipke, Steven van Aperlo en Bertus Holstege.

logo 1914 2
Theme: Overlay by Kaira Visserijvereniging Elburg "Ons Belang"