Jaarvergadering 2018

Beste leden van Ons Belang,

Hierbij nodigen we jullie uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering op vrijdag 9 maart om 19:30 uur in Café de Haven ( voorheen de Baars ).
We maken er weer een gezellige avond van met muziek en rad van fortuin.

Agenda:

  • Opening door onze voorzitter.
  • Visserijweekend, Klompjeszeilen en Punterrace, evaluatie 2017 en suggesties/ideeën voor het nieuwe jaar en samenwerkingen.
  • Uitzetten pootaal, voorstel dit jaar een keer over te slaan
  • Verslag van de kascommissie (Everhard Koops) / toelichting penningmeester.
  • Vrijwilligers voor evenementen.
  • Controle e-mailadressen, formulier op website.
  • Rondvraag.
  • Sluiting.

Het lidmaatschap bedraagt voor 2018 opnieuw € 10 en kan deze avond worden betaald.

Notulen Jaarvergadering 10 maart 2017

Geen e-mail ontvangen? Vul je adres in op het formulier.

Vriendelijke groeten en tot ziens.

Namens het bestuur,
Bas van der Wielen

Theme: Overlay by Kaira Visserijvereniging Elburg "Ons Belang"