Jaarvergadering 2019

Op vrijdag 8 maart hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Met slechts 10 minuten vertraging konden we om 19.40 starten. Je kon merken dat het lichamelijke verval bij het bestuur ook steeds duidelijker vormen begint aan te nemen, een bouwlamp moest eraan te pas komen om het bestuur bij te lichten zodat ze hun eigen agenda en ledenlijst konden lezen.

Ondanks deze ongemakken wist onze voorzitter Rien het geheel toch in goede banen te leiden en alle agendapunten er met een klein uur doorheen te jassen, ondanks een verwoede poging van ene J. Koops om de vergadering met extra spreektijd op te rekken. Iemand anders die de vergadering verstoorde was Daan Balk, deze verstoring konden wij echter wel enorm waarderen omdat hij de vereniging een mooi bedrag schonk. Onze grote dank hiervoor.
Als er volgend jaar meer leden zijn die op deze manier de vergadering willen verstoren dan kunnen wij dit van harte aanbevelen.

 • Notulen jaarvergadering 2018. Deze zijn weer zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd.
 • Evenementenkalender voor 2019 is:
  • 11 mei – Rondje Kampereiland
  • 7 en 8 juni – Visserijweekend
  • 6 juli – Klompjeszeilen
  • 28 september – Punterzeilen
 • Suggesties/ideeën voor het nieuwe jaar:
  • Dit jaar tijdens klompjeszeilen geen drankverkoop meer tot aan de prijsuitreiking. Hiervoor is gekozen omdat het een kinderevenement betreft.
  • Dit jaar worden er tijdens het visserijweekend ook 3 poervergunningen afgegeven. Johan zal tijdens het visserijweekend als Poeropperhoofd optreden en twee nader te bepalen mensen zonder ervaring gaan begeleiden.
  • Pieter de Jong zal tijdens het visserijweekend een garnalenkotter aan de wal leggen voor rondleidingen.
  • Tijdens het visserijweekend zal er niet openlijk drank worden verkocht om zo de kosten van 170 euro voor een drankvergunning te besparing.
 • Uitzetten jonge aal:
  Pootaal zal dit jaar weer tijdens het visserijweekend worden uitgezet ter waarde van 250 euro.
 • Deelname Ons Belang aan lichtjesfestival en van Kinsbergen viering 2019
  Jacob heeft ons bijgepraat over twee mooie evenementen waarbij deelname van punters is gevraagd. Het eerste evenement is het openluchtspektakel “Admiraal van Kinsbergen” op 24 en 25 mei rond het Neerlands Bergje.

Het tweede evenement is het Lichtjesfestival in november dit jaar, waarbij punters door de grachten gaan roeien om bezoekers te vervoeren. Jacob zal als schakel tussen de organisaties en ons belang optreden en ook uitzoeken of de vereniging een financiële vergoeding kan krijgen voor haar medewerking. Er hebben zich reeds voldoende deelnemers opgegeven.

 • Verslag van de kascommissie (Benny Visser)/toelichting penningmeester.

Ondanks wat financiële tegenslagen kwamen de dit jaar toch uit op een positief resultaat van 208 euro. Dit is echter te weinig om de bestuursleden op een fatsoenlijke vakantie te sturen en daarom waren wij genoodzaakt om de contributie dit jaar met 5 euro te verhogen.
Wij danken Benny die op professionele wijze de kascontrole heeft uitgevoerd. Hij wist onze penningmeester Martin het vuur aan de schenen te leggen maar die heeft zich kranig geweerd.

 • Controle emailadressen, formulier op website
  Niet alle leden ontvangen onze email. Mocht je deze niet ontvangen of je emailadres is gewijzigd. Maak dan gebruik van het formulier op onze website
 • Rondvraag.
  Jacob gaf aan dat de website nog niet is bijgewerkt voor 2019, dit konden we bevestigen en dat hier momenteel druk aan wordt gewerkt.

Hans kwam met de opmerking dat de punter een bijzonder bootje is, dat een bijzondere behandeling nodig heeft en dat het daarom een goed idee is om je punter bij een Punterwerf in onderhoud te doen. Op deze manier ondersteun je ook deze unieke werven. Na de intensieve vergadering waarin de gemoederen soms hoog opliepen was het goed feestvieren. Dankzij onze vele sponsors was het rad van fortuin weer een groot succes en kunnen we weer terugkijken op en super geslaagde avond.

Thema:  Overlay door  Kaira · Visserijvereniging Elburg "Ons Belang"