Jubileumfeest1

Punter varen als Droomwens

Bekend zijn de Botterdagen en de Open Monumentendag die jaarlijks in het tweede weekend van september te Elburg worden gehouden. Een evenement dat duizenden mensen naar ons schone stadje trekt. Bij de haven verdringt zich het publiek om een blik te werpen op de trotse, statige Botters, Bonzen, Aken en Pluten. Het is een komen en gaan van belangstellenden die het is gelukt een zeiltochtje met een platbodem mee te mogen maken. Tussen al deze nostalgische schoonheid ligt her en der, bijna onopgemerkt, een  ander historisch scheepje aangemeerd: De Punter

In 1914 werd in Elburg de Visschersvereeniging “ons belang” opgericht. Deze gebeurtenis wil de vereniging niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Zeilend over de meren, genietend van de natuur vindt de punterzeiler rust en geeft het varen hem een vrij gevoel. Maar deze beleving is niet voor een ieder weggelegd. Het varen is voor veel mensen door hun huidige situatie niet aan de orde. Deze gedachte, gecombineerd met het aanstaande jubileum, bracht ons op het idee om een dag met jongeren, die deze ervaring niet kennen, op pad te gaan.Een dag op het water en ronnd de haven van Elburg. Voor jongeren iets speciaals te mogen doen, bracht ons op het spoor van de Stichting Kinderdroomwens “Stichting Kinderdroomwens”

Missie en Visie: Kinderen een kans bieden op een gelukkiger toekomst door hun zelfvertrouwen en hun gevoel van eigenwaarde te vergroten. Stichting Kinderdroomwens zet zich in voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar die een ernstig trauma hebben.

Kinderen kunnen de mooiste dromen en wensen hebben. De ene droom gaat in vervulling de andere niet. Niet erg, want wat is nu mooier dan een mooie droom. Wilt u meer weten over Stichting Kinderdroomwens, ga dan naar http://kinderdroomwens.nl

Opzet Jubileum Punterdag

Zaterdag 14 juni 2014 worden de gasten met begeleiders om 9.30 uur bij de Visafslag verwacht. Na het welkomswoord van voorzitter Rien Lipke gaat Willem van Norel een verhaal vertellen over de visserij. Daarna gaan we aan boord en varen het havenkanaal uit richting het Drontermeer. Het is de bedoeling tijdens deze vaartocht Pootaal (jonge paling) uit te zetten. Na terugkomst verzamelen we ons bij de Palingrokerij van Triest. Hier zal Jan Aart van Triest de aanwezigen de ‘geheimen’ van de paling en het visroken uit de doeken doen. Dan is het de bedoeling dat we naar Botterwerf gaan waar, na het nuttigen van de lunch, touwslager Deetman ons kennis laat maken met touwknopen. Hierna wordt de dag om ongeveer 14:30 uur afgesloten.

Duwtje in de rug, adopteer een Punter

Om de Stichting, die volgens ons goed werk doet, een duwtje in de rug te geven hebben we bedacht dat onze Punters voor een dag geadopteerd kunnen worden. Concreet houdt dit in dat u voor € 50 een Punter kan adopteren. Wij als organisatoren staan ervoor in datvhet volledig gesponsorde bedrag ten goede komt aan de Stichting Kinderdroomwens

Vindt u het adopteren van een Punter te veel van het goede, maar wilt u wel bijdragen, dan is ook deze gift van harte welkom en zal ook die bijdrage geheel aan de Stichting Kinderdroomwens worden afgedragen. U kunt zowel voor adopteren als wel het doen van een gift, dit bedrag storten op rekening NL55 RABO 0140343903 t.n.v. Visserijvereniging Ons Belang onder vermelding van Punter varen als Droomwens.

Via deze brief willen we zowel particulieren als bedrijven bekend maken met deze toch wel unieke actie. Voor € 50, = per Punter bent u sponsor en wordt u uitgenodigd voor ons Eeuwfeest op zaterdagmiddag 14 juni 2014. Wij verwachten u dan rond vier uur bij de Botterwerf. Hieraan voorafgaand worden de sponsoren in de gelegenheid gesteld zo tussen drie en vier uur kennis te maken met onzePuntervloot

 

Theme: Overlay by Kaira Visserijvereniging Elburg "Ons Belang"