Visserijvereniging Elburg
Rondje Kampereiland

Rondje Kampereiland

Voor de 22e keer wordt de Gait L. Berk punterrace georganiseerd en het zou leuk zijn als daar een aantal Elburger punters aan mee gaat doen. 

De datum valt net zoals voorgaande jaren weer in het tweede weekend van mei, namelijk 11 mei.  Voor informatie en inschrijving kun je contact opnemen met Geke Brokkelkamp. (GekeBrokkelkamp@hotmail.com)

Jaarvergadering 2019

Jaarvergadering 2019

Op vrijdag 8 maart hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Met slechts 10 minuten vertraging konden we om 19.40 starten. Je kon merken dat het lichamelijke verval bij het bestuur ook steeds duidelijker vormen begint aan te nemen, een bouwlamp moest eraan te pas komen om het bestuur bij te lichten zodat ze hun eigen agenda en ledenlijst konden lezen.

Ondanks deze ongemakken wist onze voorzitter Rien het geheel toch in goede banen te leiden en alle agendapunten er met een klein uur doorheen te jassen, ondanks een verwoede poging van ene J. Koops om de vergadering met extra spreektijd op te rekken. Iemand anders die de vergadering verstoorde was Daan Balk, deze verstoring konden wij echter wel enorm waarderen omdat hij de vereniging een mooi bedrag schonk. Onze grote dank hiervoor.
Als er volgend jaar meer leden zijn die op deze manier de vergadering willen verstoren dan kunnen wij dit van harte aanbevelen.

 • Notulen jaarvergadering 2018. Deze zijn weer zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd.
 • Evenementenkalender voor 2019 is:
  • 11 mei – Rondje Kampereiland
  • 7 en 8 juni – Visserijweekend
  • 6 juli – Klompjeszeilen
  • 28 september – Punterzeilen
 • Suggesties/ideeën voor het nieuwe jaar:
  • Dit jaar tijdens klompjeszeilen geen drankverkoop meer tot aan de prijsuitreiking. Hiervoor is gekozen omdat het een kinderevenement betreft.
  • Dit jaar worden er tijdens het visserijweekend ook 3 poervergunningen afgegeven. Johan zal tijdens het visserijweekend als Poeropperhoofd optreden en twee nader te bepalen mensen zonder ervaring gaan begeleiden.
  • Pieter de Jong zal tijdens het visserijweekend een garnalenkotter aan de wal leggen voor rondleidingen.
  • Tijdens het visserijweekend zal er niet openlijk drank worden verkocht om zo de kosten van 170 euro voor een drankvergunning te besparing.
 • Uitzetten jonge aal:
  Pootaal zal dit jaar weer tijdens het visserijweekend worden uitgezet ter waarde van 250 euro.
 • Deelname Ons Belang aan lichtjesfestival en van Kinsbergen viering 2019
  Jacob heeft ons bijgepraat over twee mooie evenementen waarbij deelname van punters is gevraagd. Het eerste evenement is het openluchtspektakel “Admiraal van Kinsbergen” op 24 en 25 mei rond het Neerlands Bergje.

Het tweede evenement is het Lichtjesfestival in november dit jaar, waarbij punters door de grachten gaan roeien om bezoekers te vervoeren. Jacob zal als schakel tussen de organisaties en ons belang optreden en ook uitzoeken of de vereniging een financiële vergoeding kan krijgen voor haar medewerking. Er hebben zich reeds voldoende deelnemers opgegeven.

 • Verslag van de kascommissie (Benny Visser)/toelichting penningmeester.

Ondanks wat financiële tegenslagen kwamen de dit jaar toch uit op een positief resultaat van 208 euro. Dit is echter te weinig om de bestuursleden op een fatsoenlijke vakantie te sturen en daarom waren wij genoodzaakt om de contributie dit jaar met 5 euro te verhogen.
Wij danken Benny die op professionele wijze de kascontrole heeft uitgevoerd. Hij wist onze penningmeester Martin het vuur aan de schenen te leggen maar die heeft zich kranig geweerd.

 • Controle emailadressen, formulier op website
  Niet alle leden ontvangen onze email. Mocht je deze niet ontvangen of je emailadres is gewijzigd. Maak dan gebruik van het formulier op onze website
 • Rondvraag.
  Jacob gaf aan dat de website nog niet is bijgewerkt voor 2019, dit konden we bevestigen en dat hier momenteel druk aan wordt gewerkt.

Hans kwam met de opmerking dat de punter een bijzonder bootje is, dat een bijzondere behandeling nodig heeft en dat het daarom een goed idee is om je punter bij een Punterwerf in onderhoud te doen. Op deze manier ondersteun je ook deze unieke werven. Na de intensieve vergadering waarin de gemoederen soms hoog opliepen was het goed feestvieren. Dankzij onze vele sponsors was het rad van fortuin weer een groot succes en kunnen we weer terugkijken op en super geslaagde avond.

Punterrace 2018

Punterrace 2018

Het is al weer bijna zover en dan is het al weer 22 september, de dag dat we voor de 13e keer de Elburger Punterrace organiseren. Dus als jij je nog niet hebt opgegeven doe dit dan alsnog even.
Heb je geen punter maar vind je wel gezellig om even een biertje te komen drinken of stamppot met hachee te komen eten dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. Vanaf een uur of drie zijn de punters weer aan de haven bij botterwerf de Hellige. Als je wilt mee-eten geef je dan wel even op.

De kosten voor deelname bedragen € 20 per persoon (dit is inclusief warme maaltijd).

Leden, gezinsleden en vrienden (die niet deelnemen aan de wedstrijd) kunnen ook mee-eten. De kosten bedragen € 10,00 per persoon.

Tot zaterdag 22 september.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Visserijvereniging “ons belang” Elburg,

Bas van der Wielen

EK Klompjeszeilen 2018

EK Klompjeszeilen 2018

Beste leden,

Op zaterdag 16 juniorganiseren we alweer voor de 10e keer het Elburgs kampioenschap Klompjeszeilen. De laatste jaren zitten we steeds rond de 30 klompen en dat willen we ook dit jaar weer halen. Aan de jonge leden van de vereniging zonder klomp, zou ik zeggen zoek in je kennissenkring iemand die een beetje handig is en sluit deze op in de schuur en laat hem of haar er niet eerder uitkomen voordat er een mooie zeilklomp gemaakt is.
We zeilen ook dit jaar weer in twee klassen, de details kun je in de bijlage vinden en op de pagina Spelregels Klompjeszeilen. Volwassen mogen natuurlijk ook meedoen, hoe meer deelnemers, hoe beter. Wat is er mooier dan een gracht vol kleurrijke klompjes, dus probeer allemaal te komen.
Maten Kleuren van Vroeger

Ook dit jaar verwachten we weer extra klompen omdat zeilvereniging AVK met een delegatie gaat deelnemen (zij varen in een eigen klasse)

Heb je geen klomp, kom dan gewoon gezellig langs om de kinderen aan te moedigen.

Als jullie een mogelijkheid zien zou je de poster dan uit willen printen en misschien op jouw school of vereniging willen ophangen.
poster EK klompjeszeilen2018

Tot 16 juni

Groeten,
Bestuur “ons belang”

Vangst visserijweekend 2018

Vangst visserijweekend 2018

Het was niet warm dit jaar en vrijwel geen wind. De 6 punters die dit jaar deelnamen aan de visserijwedstrijd vertrokken dit dus op de motor rond zonsondergang. Toen de eerste terugkwam vertrok de laatste. Plaats en tijdstip voor het uitzetten van het hoekwant zijn natuurlijk onderdeel van de tactiek.

En dit jaar was de vangst weer groter dan vorig jaar. Bijna 20 pond!

EB13 8 pond 250 gr
EB1 4 pond 300 gr
NE3 4 pond 100 gr
KU12 2 pond
EB57 200 gr
EB22 niks

Jaarvergadering 2018

Jaarvergadering 2018

Beste leden van Ons Belang,

Hierbij nodigen we jullie uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering op vrijdag 9 maart om 19:30 uur in Café de Haven ( voorheen de Baars ).
We maken er weer een gezellige avond van met muziek en rad van fortuin.

Agenda:

 • Opening door onze voorzitter.
 • Visserijweekend, Klompjeszeilen en Punterrace, evaluatie 2017 en suggesties/ideeën voor het nieuwe jaar en samenwerkingen.
 • Uitzetten pootaal, voorstel dit jaar een keer over te slaan
 • Verslag van de kascommissie (Everhard Koops) / toelichting penningmeester.
 • Vrijwilligers voor evenementen.
 • Controle e-mailadressen, formulier op website.
 • Rondvraag.
 • Sluiting.

Het lidmaatschap bedraagt voor 2018 opnieuw € 10 en kan deze avond worden betaald.

Notulen Jaarvergadering 10 maart 2017

Geen e-mail ontvangen? Vul je adres in op het formulier.

Vriendelijke groeten en tot ziens.

Namens het bestuur,
Bas van der Wielen

Theme: Overlay by Kaira Visserijvereniging Elburg "Ons Belang"