Punterrace 2016

Dit jaar organiseert Visserijvereniging “Ons Belang” voor de 11e keer de Elburger Punterrace. Bij deze willen we u uitnodigen voor de wedstrijd op zaterdag 24 september.
De wedstrijd wordt ook dit jaar gehouden op het Drontermeer, en bestaat uit een aantal trajecten. (waaronder een verplicht zeiltraject)

De kosten voor deelname bedragen € 20 per persoon (dit is inclusief warme maaltijd).
Gezinsleden/vrienden die niet deelnemen aan de wedstrijd kunnen mee-eten. De kosten bedragen € 10,00 per persoon. Opgeven kan bij Bas van der Wielen: vanderwielen@kpnmail.nl

Programma

09.30 uur inschrijving in de Hellege (Botterwerf)
10.00 uur palaver
10.30 uur vertrek met de punters naar het wedstrijdgebied.
15.30-16.30 uur finish deelnemers
17.00 uur prijsuitreiking in de Hellege
17.30 uur afsluitend samen eten in de Hellege*

Let op: Niet opgegeven betekent dat er niet meegegeten kan worden.

Wedstrijdvoorwaarden

  1. het traject wordt motor loos afgelegd.
  2. alle voor een punter gebruikelijke vaarmethodes mogen worden gebruikt, behalve daar waar anders door de wedstrijdleiding aangegeven.
  3. op de trajecten volgt een finish met bijbehorende punten.
  4. de wedstrijd wordt gevaren volgens het BPR.
  5. deelname geschiedt geheel op eigen risico, de vereniging is niet aansprakelijk.

Het traject

Traject 1

Om 12.00 uur start het zeiltraject op het Drontermeer. Afhankelijk van de windsterkte wordt het aantal rondes bepaald. Na elke ronde wordt er gefinisht en als iedereen is gefinisht starten we weer voor een volgende ronde. Er wordt dus een aantal rondes gevaren waarbij elke ronde meetelt voor het klassement.

Traject 2

Om 15.00 uur eindsprint terug naar de finish in de haven. De finishlijn is ter hoogte van de botterwerf. Dit stuk mag er (op eigen risico) gezeild, geroeid of gejaagd worden.

We hopen er weer een gezellige dag van te maken!!

Thema:  Overlay door  Kaira · Visserijvereniging Elburg "Ons Belang"