Contactpersonen Jubileumfeest

Het Jubileumfeest wordt georganiseerd door een groot aantal vrijwilligers. Voor informatie of vragen kun je contact opnemen met de onderstaande personen.

Voorzitter Jublileumfeest:

Rien Lipke: r.lipke@live.nl‎

Adviseur Jublileumfeest:

Jacob Koops: jfkoops@chello.nl

Coördinator sponsoring:

Everhard Koops: everhardkoops@hotmail.com

Communicatie :

Bas van der Wielen: vanderwielen@kpnmail.nl

Muziek en foerage:

Gerrit van der Heide: gvdhe@hotmail.com

 

 

 

 

Theme: Overlay by Kaira Visserijvereniging Elburg "Ons Belang"