Laatste nieuws Jubileumdag

 • Zaterdag 14 juni 2014 werd de actie “Punter varen als Droomwens” gestalte gegeven. Aanleiding hiertoe was het herdenken dat de Visschersvereeniging “Ons Belang” te Elburg 100 jaar geleden opgericht werd. Deze dag werden 25 jongeren, uitgenodigd via de Stichting Kinderdroomwens, een prachtig programma voorgeschoteld. Een dag op het water en rond de haven van Elburg. Tijdens de receptie die voor sponsoren, sympathisanten en leden toegankelijk was, werd het volledig bijeengebrachte bedrag van € 6050.- aan de Stichting Kinderdroomwens overhandigd. Bestuur en leden van de visserijvereniging willen hierbij nogmaals alle sponsoren, sympathisanten en actief betrokkenen hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan deze bijzondere, onbaatzuchtige dag.De cheque
  T-shirt en verenigingswimpel.
  Van de mooie T-shirts die ter gelegenheid van deze jubileumdag te koop waren zijn er nog een aantal bij Everhard Koops (Paardebloem 5 te Elburg) tegen betaling van € 15,- verkrijgbaar. De verenigingswimpel is voor elk betalend lid gratis beschikbaar.

  De stadsomroeper las tijdens de receptie een brief van onze Koning voor. Brief van de Koning

 • Aanvang programma Jubileumdag is vervroegd van 9:30 uur naar 9:00 uur
 • De Jubileumdag is zaterdag 14 juni 2014 live op de LOE te beluisteren.Bertus Wijnne is deze dag onze reporter.
  Uitzendtijden: 08.00 tot 10.00 uur, 11.00 tot 12.00 uur en 14.00 tot 17.00 uur.
  Frequenties LOE FM: Ether 105.5 FM; Kabel UPC in de gemeente Elburg 93.10; Glashart Media – Digitaal radio 3045; KPN – Digitaal radio 952
Theme: Overlay by Kaira Visserijvereniging Elburg "Ons Belang"