Uitnodiging jaarvergadering 2016

Onderwerp : vergadering / gezellige avond
Plaats : havenkade / café de Baars.

Elburg, 24 februari 2016.

Beste leden van Ons belang,

Hierbij nodigen we jullie uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering op vrijdag 11 maart om 19.30 uur.
We maken er weer een gezellige avond van met muziek en rad van fortuin.

Agenda:

  • Opening door onze voorzitter.
  • Visserijweekend, Klompjeszeilen en Punterrace, evaluatie 2015 en suggesties/ideeën voor het nieuwe jaar.
  • Uitzetten pootaal
  • Wijzigingen Websitebeheer en PR
  • Verslag van de kascommissie/toelichting penningmeester.
  • Vrijwilligers voor evenementen
  • Excursie Najaar
  • Controle emailadressen, formulier op website
  • Rondvraag.
  • Sluiting.

Het lidmaatschap bedraagt voor 2016 opnieuw 10 euro en kan deze avond worden betaald.

Vriendelijke groeten en tot ziens

Namens het bestuur,

Bas van der Wielen

Theme: Overlay by Kaira Visserijvereniging Elburg "Ons Belang"