Verslag jaarvergadering 2016

Op vrijdag 11 maart hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was behoorlijk zodat niet iedereen in het rookhok paste en mensen in de deuropening moesten staan. Omdat de deur daarom niet dicht kon en onze huis dj zijn geluidsinstallatie nog moest testen viel het niet altijd mee om jezelf verstaanbaar te maken. Toch was het ook dit jaar weer een goede vergadering.

Het bestuur

Theme: Overlay by Kaira Visserijvereniging Elburg "Ons Belang"