Verslag jaarvergadering 2018

Op vrijdag 9 maart hebben we weer onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Er waren weer zo’n 25 leden bij de vergadering aanwezig. In de verbouwde vergaderruimte liep de temperatuur behoorlijk op, dit kan komen door de heftige discussies die weer zijn gevoerd of door de kachel die op 10 stond.

 • Notulen jaarvergadering 2017. Deze zijn weer zonder op-of aanmerkingen goedgekeurd.
 • Kalender voor 2018 is:
  • 18 en 19 mei   –   Visserijweekend
  • 16 juni   –   Klompjeszeilen
  • 22 september   –   Punterzeilen
  • 19 januari   –   Excursie nog
 • Uitzetten pootaal. Het voorstel van het bestuur was om dit jaar geen pootaal uit te zetten.
  Jan Pol gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om samen met Kampen glasaal in te kopen en komt hier op terug. Dit voorstel wordt door de aanwezige leden eensgezind aangenomen
 • Verslag van de kascommissie/toelichting penningmeester. Onze penningmeester gaf aan dat we een positief resultaat hebben over 2017.
  Everhard Koops heeft dit jaar de kascontrole gedaan, hij kon zelf helaas niet aanwezig zijn maar had wel een erg mooi verslag geschreven, deze positieve woorden raakten onze penningmeester Martin duidelijk zichtbaar, bedankt Everhard.
 • Emailadressen: De emailadressen die wij gebruiken blijken niet altijd te kloppen, als het emailadres niet klopt vul dan een formulier in op onze website https://visserijverenigingelburg.nl/ en geef daar de juiste gegevens door.
 • Samenwerkingen:
  We willen als vereniging meer gaan samenwerken met andere vereniging en zo de verschillende evenementen nog succesvoller maken.
  We zullen ook dit jaar samen met de Reukploatse het visserijweekend gaan organiseren waarbij Reukploatse de rookwedstrijd organiseert.
  We gaan samenwerken met de AVK, die met een zeillesklasjes zeilklompen gaan maken en tenslotte willen we samenwerken met de Botterstichting om hun jeugd in door ons beschikbare gestelde punters mee te laten doen met de zeilwedstrijden.
 • Rondvraag. Wim geeft aan dat wanneer je in Google zoekt op “ons belang” staat vermeld dat wij de hengelclub zijn, Rob gaat dit oppakken.
Theme: Overlay by Kaira Visserijvereniging Elburg "Ons Belang"